Neurale sturing van krachttoename

Een belangrijke neurale component verklaar in ieder geval een deel van de krachttoename als gevolg van krachttraining. Enoka heeft overtuigend bewijs geleverd dat krachttoename kan worden bereikt zonder structurele verandering in de spier, maar niet zonder neurale adaptatie.
Kracht is dus niet uitsluitend een kenmerk van de spier. Beter gezegd: het is een kenmerk van het motorische systeem. Motorische rekrutering, de frequentie van stimulatie en andere neurale factoren zijn ook belangrijke voor krachttoename. Het zou de meeste, zo niet alle, krachttoename zonder hypertrofie kunnen verklaren, en ook de sporadisch gerapporteerde bovenmenselijke wapenfeiten in kracht.