Herstel & Supercompensatie

Dit principe stelt dat het trainingseffect niet simpelweg het resultaat is van de training, maar van de combinatie van training en herstel. Pas as de verhouding tusssen training en herstel optimaal is kan het lichaam super-compenseren.

Dit principe focust zich op zowel dekorte als langere herstelperiodes, zoals de rust tussen de sets,rust tussen de oefeningen en de rust tussen de trainingen.

De meeste mensen vergeten nog te vaak het doel van training, namelijk de vooruitgang.

Er is geen reden om te gaan trainen op het moment dat je geen vooruitgang verwaht. Trainen om het trainen is een van de grootste oorzaken van een gebrek aan resultaat bij (top)sporters.