Fysieke kwaliteiten / eigenschappen

We kunnen fysieke kwaliteiten / eigenschappen grofweg indelen naar

  • Snelheid
  • Kracht
  • Uithoudingsvermogen
  • Flexibiliteit

Snelheid

Snelheid is de mate waarin de tijd ten opzichte van de afgelegde weg verandert, oftwel de afgelegde afstand per tijdseenheid. In het kader van sport is met nae de power (kracht x snelheid) belangrijk.

De snelheid van bewegen, het tempo waarin we de oefening uitvoeren, is in de krachttraining bepalend voor welk spiervezel-type of energiesysteem we trainen. De factor snelheid is dus mede bepalend voor het trainingseffect.

Kracht

Kracht is het natuurkundige verschijnsel dat de snelheid van een massa verandert volgens de wetten van Newton. In de krachttraining wordt de term kracht veelal gekoppeld aan de maximale kracht (1RM) van een bepaalde oefening.

We onderscheiden verschillende vormen van kracht:

  • Maximaalkracht
  • Snelkracht
  • Explosiefkracht
  • Krachtuithoudingsvermogen

Uithoudingsvermogen

Uithoudinsvermogen is het vermogen om gedurende de lange tijd een lichamelijke of geestelijke inspanning te kunnen volhouden. We onderscheiden het lokale- en algemene uithoudingsvermogen.

Het algemene uithoudingsvermogen bepaalt voornamelijk hoe lang we een training kunnen volhouden en hoe goed we vervolgens herstellen van die training.

Het algemene uithoudingsvermogen wordt ook wel conditie of algemene belastbaarheid genoemd. Het lokale uithoudingsvermogen is met name bepald voor de resultaten van een opvolgende set bij een zelfde specifieke oefening,

Flexibiliteit

Flexibiliteit kan worden gedefineerd als de mate van bewegingsuitslag van de diverse gewrichten. Dit kna zowel actief als passief bekeken worden. In krachttraining is een goede flexibiliteit van belang om over een volledige bewegingsuitslag te kunnen trainen. Een grotere bewegingsuitslag heeft als gevolg dat we de homeosate per rep sneller kunnen verstoren.

Een beperkte flexibiliteit kan bovendien diverse problemen veroorzaken in de vorm van blessures, krachtverlies, instabiliteit etc. Een goed voorbeeld is de tegenwoordig zeer veel voorkomende hamstring blessure bij voetballers.

Een verminderde bewegingsuitslag kan daarnast ook veel van zowel het algmene- als lokale uithoudingsvermogen vragen waardoor de toename van kracht negatief wordt beïnvloed of zelfs wordt tegen gegaan.

Een te grote flexbiliteit kan daarentegen ook voor problemen zorgen. Trainen over de volledige bewegingsuitlsag is wel vaak het gewenste doel maar men moet tegelijk ook in staat zijn om gedurende het gehele bewegingstraject te kunnen stabiliseren. Wanneer men dat niet kan wordt de kans op blessures aanzienlijk vergroot.